wilmawalther.dk

Workshops og forløb med udgangspunkt i læring gennem krop og bevægelse:Jeg har bred erfaring med at arbejde med både børn, unge og voksne i forhold til inklusion, trivsel, præsentationsteknik og gruppefornemmelse. Jeg arbejder altid workshopbaseret, kropsligt og med humor og rummelighed som værdisæt Min tilgang til at arbejde med trivsel, sociale kompetencer, kreativitet og selvtillid hviler på solid uddannelse indenfor pædagogik og læring, samt mit professionelle virke som improvisationsskuespilller. Måske er du i en organisation, en institution, en gruppe eller et kreativt fællesskab som ønsker at udfordre sig selv og reflektere over egen praksis? Jeg kan styrke jeres evne til at se hinanden, at lytte, at anerkende, samt at ideudvikle ved at understøtte egen og andres kreativitet. At improvisere drejer sig om tillid, mod og leg og det kan være med til at understøtte tidlig forebyggelse af mistrivsel og fravær gennem fællesskaborienterede indsatser med fokus på resliliens og empowerment.

Kontakt mig for et skræddersyet tilbud...

Workshops og forløb kan både målrettes børn, unge og voksne og kræver ikke andet end gulvplads og motivation.....